Ölkә üzrә yük daşınmalarının həcmi azalıb

13:10 16-10-2020 5

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә ölkә üzrә yük daşınması 18,5 faiz azalıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən əldə edilən məlumata əsasən, həmçinin, Bakı Metropoliteninin fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması yük vә sәrnişin daşımalarının azalmasına gәtirib çıxarıb.

Belə ki, yüklәrin 59,1 faizi avtomobil, 29,9 faizi boru kәmәri, 7,7 faizi dәmir yolu, 3,1 faizi dәniz, 0,2 faizi isә hava nәqliyyatı ilә daşınıb.

Sәrnişinlәrin 92,3 faizi avtomobil, 7,5 faizi metro, qalan hissәsi isә digәr nәqliyyat növlәri ilә daşınıb. Sәrnişin daşınması isә cari ilin sentyabr ayında avqust ayı ilә müqayisәdә 12,3 faiz artsa da, ötәn ilin sentyabr ayına nisbәtәn 52,4 faiz azalıb.

Ümumilikdә cari ilin yanvar-sentyabr aylarında 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilә müqayisәdә ölkә üzrә sәrnişin daşınmasının 37,4 faiz azalmasına sәbәb olub.